Live
10Kickero + Gabriel4Kickero + Gabriel2Haku + Slayname5Haku + Slayname09Puddle + Maknae1Puddle + Maknae2Tourex + Razorback2Tourex + Razorback08Tourex + Razorback2Tourex + Razorback2Kickero + Gabriel4Kickero + Gabriel072 Dads Smashing + Hobs32 Dads Smashing + Hobs0Puddle + Maknae1Puddle + Maknae26Haku + Slayname5Haku + Slayname02 Dads Smashing + Hobs32 Dads Smashing + Hobs25Puddle + Maknae1Puddle + Maknae2Kickero + Gabriel4Kickero + Gabriel042 Dads Smashing + Hobs32 Dads Smashing + Hobs2Tourex + Razorback2Tourex + Razorback13Haku + Slayname5Haku + Slayname0Puddle + Maknae1Puddle + Maknae222 Dads Smashing + Hobs32 Dads Smashing + Hobs2Kickero + Gabriel4Kickero + Gabriel01Tourex + Razorback2Tourex + Razorback2Haku + Slayname5Haku + Slayname0Round 1Round 2Round 3Round 4Round 5
Kickero + Gabriel
Haku + Slayname
Puddle + Maknae
Tourex + Razorback
Tourex + Razorback
Kickero + Gabriel
2 Dads Smashing + Hobs
Puddle + Maknae
Haku + Slayname
2 Dads Smashing + Hobs
Puddle + Maknae
Kickero + Gabriel
2 Dads Smashing + Hobs
Tourex + Razorback
Haku + Slayname
Puddle + Maknae
2 Dads Smashing + Hobs
Kickero + Gabriel
Tourex + Razorback
Haku + Slayname